Ogłoszenie o konkursie na projekty w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Więcej informacji: Nabory/konkursy


Ogłoszenie o konkursie na projekty w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Więcej informacji:
Nabory/konkursy


 Ogłoszenie o konkursie na projekty w  ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Więcej informacji:
Nabory/konkursy


Ogłoszenie o konkursie na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni.

Więcej informacji: Nabory/konkursy