PROJEKTY REALIZOWANEPROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


Projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:


1. Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój [witryna WWW projektu]
Wartość projektu: 8 095 324,09 zł
Termin realizacji: 01.03.2018 – 31.10.2020

2. Nie jesteś sam [witryna WWW projektu]
Wartość projektu: 2 683 036,25 zł
Termin realizacji: 1.03.2018 – 31.01.2021

3. Jak zostać odkrywcą [witryna WWW projektu]
Wartość projektu: 468 807,50 zł
Termin realizacji: 02.07.2018 - 30.06.2020

4. Program rozwojowy dla kierunku pielęgniarstwo UPH w Siedlcach [witryna WWW projektu]
Wartość projektu: 5 115 668,74 zł
Termin realizacji: 01.10.2018 - 30.06.2023

5. UPH w Siedlcach – Uniwersytet MAXI [witryna WWW projektu]
Wartość projektu: 4 853 248,40 zł
Termin realizacji: 04.11.2019 - 31.08.2023

6. Inżynier z praktyką potrzebny od zaraz!

7. Uniwersyteckie innowacje w dziedzinie nauk społecznych UPH w Siedlcach

8. Centrum Symulacji Medycznej - szansą na podniesienie jakości kształcenia [witryna WWW projektu]
Wartość projektu: 2 587 008,72 zł
Termin realizacji: 1.04.2020 – 31.12.2022

9. Doświadcz tego sam

10. Bialska Szkoła Ćwiczeń

 

Projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020:

11. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Instytutu Biologii Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach [witryna WWW projektu]
Wartość: 1 966 753,38 zł
Termin realizacji: do 30.09.2020PROJEKTY ZAKOŃCZONE


PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

1. „Komputer – to nic trudnego!” (Priorytet VIII PO KL) [witryna WWW projektu]
Wartość: 283 507,52 zł.
Termin realizacji: 1.10.2009 – 28.02.2011

2. "Popularyzacja technik ICT - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych" (ZPORR, Działanie 2.1 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.)
Wartość: 251 665,14 zł.
Termin realizacji: 1.09.2006 - 20.08.2007

3. „Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju” (Priorytet III PO KL) [witryna WWW projektu]
Wartość: 19 123 888,00 zł.
Termin realizacji: 1.09.2008 – 31.08.2012

4. "Chemia-wiem, umiem, rozumiem" (Priorytet III PO KL) [witryna WWW projektu]
Wartość: 1 345 958,62 zł
Termin realizacji: 01.09.2010 – 30.09.2013

5. "Zagraniczna mobilność studentów pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach" (Priorytet III PO KL) [witryna WWW projektu]
Wartość: 127 526,18 zł (30 620 €)
Termin realizacji: 1.10.2013 – 30.04.2014

6. "Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie" (Priorytet III PO KL) [witryna WWW projektu]
Wartość: 3 833 175,00 
Termin realizacji: 01.09.2010 – 20.10.2014

7. "Technologie informatyczne w rolnictwie" (Priorytet IX PO KL) [witryna WWW projektu]
Wartość: 131 105,20 zł
Termin realizacji: 2.09.2013 - 30.06.2014

8. "START(ujemy) z ECDL!" (Priorytet IX PO KL) [witryna WWW projektu]
Wartość: 305 153,12 zł
Termin realizacji: 2.09.2013 - 31.07.2014

9. "Moda na chemię" (Priorytet IV PO KL) [witryna WWW projektu]
Wartość: 3 673 254,00 zł.
Termin realizacji: 1.10.2009 – 30.09.2015

10. "Atrakcyjny proces kształcenia na kierunku matematyka" (Priorytet IV PO KL) [witryna WWW projektu]
Wartość: 3 712 211,00 zł.
Termin realizacji: 1.10.2009 – 30.09.2015

11. "Studiuj INFORMATYKĘ! Zrób pewny krok w przyszłość" (Priorytet IV PO KL) [witryna WWW projektu]
Wartość: 1 916 415,68 zł
Termin realizacji: 1.10.2012 - 31.12.2015

12. Drogi do przyszłości: studiuj – pracuj  [witryna WWW projektu]
Wartość projektu: 1 839 686,40 zł
Termin realizacji: 03.2016–09.2018

13. Rozwój kompetencji studentów logopedii UPH w Siedlcach [witryna WWW projektu]
Wartość projektu: 490 012,10 zł, 
Termin realizacji: 03.2016–09.2018

14. Podniesienie kompetencji studentów/studentek kierunku Pedagogika i Bezpieczeństwo narodowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego  w Siedlcach [witryna WWW projektu]
Wartość projektu: 965 156,51 zł
Termin realizacji: 12.2016-11.2019

15. Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej studentów Turystyki i rekreacji na rynku pracy [witryna WWW projektu]
Wartość projektu: 431 808,16 zł
Termin realizacji: 12.2016-08.2018

16. Rozwój kompetencji nauczycieli akademickich w UPH w Siedlcach [witryna WWW projektu]
Wartość projektu: 97 790,50 zł
Termin realizacji: 09.2017–03.2019

17. Zaplanuj z nami swoją zawodową przyszłość - znajdź pracę! [witryna WWW projektu]
Wartość projektu: 162 350,67 zł
Termin realizacji: 10.2017 - 07.2019

18. Kompetencje pracowników jutra w sektorze usług dla biznesu [witryna WWW projektu]
Wartość projektu: 1 197 578,40 zł
Termin realizacji: 11.2017 - 08.2019

19. Klucz do przyszłości [witryna WWW projektu]
Wartość projektu: 130 567, 75 zł
Termin realizacji: 01.07.2018 - 31.07.2019

20. Kadawer jako narzędzie dydaktyczne podnoszące jakość interwencji na miejscu zdarzenia [informacja o projekcie]
Wartość projektu: 74 850,00 zł
Termin realizacji: 01.08.2018 - 31.05.2019

21. Wyspecjalizowane staże dla studentów kierunku Zarządzanie UPH w Siedlcach  [witryna WWW projektu]
Wartość: 1 276 210,82 zł
Termin realizacji: 05.2016–11.2017

22. Staż – najlepszy start! [witryna WWW projektu]
Wartość: 1 939 673,47 zł
Termin realizacji: 05.2016–01.2018

23. Masz Staż! Humaniści na współczesnym rynku pracy [witryna WWW projektu]
Wartość: 496 187,97 zł
Termin realizacji: 1.12.2017-30.09.2019PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO24. "Rewaloryzacja Pałacu Ogińskich w Siedlcach - Rozwój Instytutu Informatyki AP" (ZPORR, Poddziałanie 1.3.1 - Regionalna infrastruktura edukacyjna) [witryna WWW projektu]
Wartość: 19 366 170,81 zł.
Termin realizacji: 14.04.2005 – 25.04.2008

25. Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (Priorytet II RPO) [witryna WWW projektu]
Wartość: 12 228 437,17 zł.
Termin realizacji: 17.03.2008 - 29.04.2012

26. "Budowa budynku Wydziału Humanistycznego z Pracownią Rzeźby dla Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach przy ul. Żytniej – II etap” (Priorytet VII RPO WM) [witryna WWW projektu]
Wartość: 41 862 867,93 zł
Termin realizacji: 29.09.2010 - 18.01.2013

27. "Potencjalny antybiotyk oraz metoda otrzymywania nowych związków przeciwbakteryjnych" realizowany w partnerstwie z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny w Warszawie (Liderem) (Priorytet I PO IG, Poddziałanie 1.3.1) [witryna WWW projektu]
Wartość: 6 163 047,30 zł
Termin realizacji: 15.02.2009 - 10.07.2013

28. "Akademickie Centrum Kreatywności" realizowany w ramach programu systemowego pn. „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami"  [witryna WWW projektu]
Wartość: 227 300,00 zł
Termin realizacji: 15.12.2014 - 15.11.2015PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY:29. Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim - realizowany w partnerstwie z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach (Liderem); (Priorytet 2. Środowisko i infrastruktura; Obszar tematyczny: Bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych) [witryna WWW projektu]
Wartość dofinansowania całego Projektu (ze strony szwajcarskiej): 2 424 874 CHF
Termin realizacji: lata 2011-2017