Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 64 z dnia 15 lipca 2010 r., jednostki organizacyjne Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, które zgłaszają chęć dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej, kierują odpowiedni wniosek do Rektora zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do w/w zarządzenia (karta projektu).

Dokument Plik
Zarządzenie nr 64/2010 Rektora Akademii Podlaskiej z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej Plik PDF
Zarządzenie nr 77/2010 Rektora Akademii Podlaskiej z dnia 28 września 2010 roku w sprawie zmian niektórych wewnętrznych aktów prawnych w związku ze zmianą nazwy uczelni Plik PDF
 - Załącznik 1: wniosek o wyrażenie zgody na rozpoczęcie prac nad przygotowaniem projektu Plik PDF
 - Załącznik 2: karta projektu Plik PDF
 - Załącznik 6: budżet projektu partnerskiego Plik PDF
Zarządzenie nr 63/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie ustalenia zasad realizacji projektów wspófinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz postępowania z dokumentacją projektową Plik PDF

Informujemy, iż jednostki organizacyjne UPH w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie doradztwem wspiera Dział Rozwoju.