PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ:

1. Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój [witryna WWW projektu]
Wartość projektu: 10 447 901,64 zł
Termin realizacji: 1.03.2018 – 31.10.2023

2. Program rozwojowy dla kierunku pielęgniarstwo UPH w Siedlcach [witryna WWW projektu]
Wartość projektu: 5 115 668,74 zł
Termin realizacji: 01.10.2018 - 30.09.2023

3. UPH w Siedlcach – Uniwersytet MAXI [witryna WWW projektu]
Wartość projektu: 4 853 248,40 zł
Termin realizacji: 04.11.2019 - 31.08.2023

4. Inżynier z praktyką potrzebny od zaraz! [witryna WWW projektu]
Wartość projektu: 907 221,87 zł 
Termin realizacji: 03-09-2018 - 30.04.2022

5. Uniwersyteckie innowacje w dziedzinie nauk społecznych UPH w Siedlcach [witryna WWW projektu]
Wartość projektu: 2 945 328,25 zł 
Termin realizacji: 11.02.2019 - 30.09.2021

6. Centrum Symulacji Medycznej - szansą na podniesienie jakości kształcenia [witryna WWW projektu]
Wartość projektu: 2 587 008,72 zł
Termin realizacji: 1.04.2020 – 31.12.2022

7. Doświadcz tego sam [witryna WWW projektu]
Wartość projektu: 2 064 518,40 zł 
Termin realizacji: 02.03.2020 - 30.09.2023

8. Bialska Szkoła Ćwiczeń [witryna WWW projektu]
Wartość projektu: 1 106 778,06 zł 
Termin realizacji: 1.09.2020 - 31.08.2022

9. Doskonałość dydaktyczna uczelni [witryna WWW projektu]
Wartość projektu: 533 540,00 zł
Termin realizacji: 01.09.2022 - 30.09.2023

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 – 2020:

10. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Instytutu Biologii Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach [witryna WWW projektu]
Wartość: 3 228 720,59 zł
Termin realizacji: 01.01.2019 - 30.06.2021

PROJEKTY REALIZOWANE NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA:

11. Inteligentny system wspomagania decyzji oprary na algorytmicznej analizie obrazu w działaniach służb wymiaru sprawiedliwości
Wartość: 373 750,00 zł
Termin realizacji: 20.12.2019 - 19.12.2022

PROJEKTY DOFINANSOWANE PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA

12. Dostosowanie ppoż. oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych Instytutu Informatyki [witryna WWW projektu]
Wartość projektu:  1 351 000,00 zł 
Termin realizacji:

PROJEKTY FINANSOWANE Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

13. Wykorzystanie wieprzowiny pozyskanej ze świń krajowych ras wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej do wytwarzania wysokiej jakości mięsa i wędlin wysokogatunkowych. [witryna WWW projektu]
Kwota pomocy ogółem: 4 755 408,94 zł 
Termin realizacji: 22.09.2022 - 30.04.2024