Ministerstwo Rozwoju: link do strony

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: link do strony

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: link do strony

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: link do strony

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój: link do strony

Program Operacyjny Polska Cyfrowa: link do strony

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych: link do strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego: link do strony